Quản lý nhân lực của doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bách Khoa, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 278 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư cho quản lý nhân lực của DN trong kinh tế thị trường
2. Những thành tựu khoa học về con người cho quản lý nhân lực ở DN
3. Xác định nhu cầu và hoạch định chính sách đảm bảo nhân lực cho hoạt động của DN
4. Tổ chức tuển người và đào tạo bổ sung họ cho hoạt động của DN
5. Phân công lao động 1 cách khoa học
6. Tổ chức vị trí làm việc - hợp lý hoá quy trình thao tác
7. Không ngừng cải thiện môi trường lao động
8. Tổ chức luân đổi lao động với nghỉ ngơi
9. Tổ chức chi trả cho những người có công với DN
10. Đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động ở DN SX công nghiệp.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
9G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH