Quản lý doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bách Khoa, 2007, In lần thứ 4

Mô tả vật lý: 345 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. DN hoạt động trong kinh tế TT
2. Quản lý NN đối với DN
3. Lập kế hoạch hoạt động KD
4. Đảm bảo tổ chức cho hoạt động của DN
5. Điều phối hoạt động của DN
6. Kiểm tra trogn quản lý DN
7. Thông tin trong quản lý DN
8. Cán bộ quản lý DN.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH