Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 687.042

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2006,

Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1: Thực tập thiết kế trang phục cao cấp
Chương 2: Thực tập thiết kế trang phục biến kiểu
Chương 3: Thực tập thiết kế mẫu biến kiểu
Chương 4: Thực tập nhảy mẫu giác sơ đồ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trang phục ; Thiết kế;

DÃY KỆ
29B
Thư viện AB
10E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 687.042
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH