Trang phục Việt Nam (Dân tộc Việt) = Vietnamese costumes through the ages

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đoàn Thị Tình

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 391.009597 Costume and personal appearance

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật, 2006

Mô tả vật lý: 215tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 191671

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH