Luật kiểm toán nhà nước và những quy định mới về quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra cơ chế tự chủ, mua sắm tài sản công, cơ chế đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.063 Accounting

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 728 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Các qui định về kiểm toán NN
2. Các qui định mới về phân bổ ngân sách NN, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách và kho bạc
3. Hệ thống mục lục ngân sách NN
4. Qui định mới về chế độ tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
5. Qui định mới về quản lý, giám sát hoạt động của DNNN
6. Các qui định mới về giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính và công khai minh bạch trong các cơ quan, đơn vị NN.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.063


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH