Nghiệp vụ quản lý và những qui định pháp luật dành cho giám đốc và doanh nhân
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 679 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


1. Nghiệp vụ lãnh đạo và quản trị DN dnàh cho giám đốc
2. Hệ thống văn bản mới dành cho giám đốc, thủ trưởng và lãnh đạo các đơn vị, DN.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH