Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực TPHCM 2008.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.043

Thông tin xuất bản: tp.HCM :Hồng Đức, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


1. Đơn giá dự tóan lập và điều chỉnh quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất
2. Đơn giá công tác sửa chữa trogn xây dựng cơ bản
3. Những qui định về tài chính đất đai mới nhất 2008.

,

DÃY KỆ
10C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 346.043
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn