Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 529 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Một số vấn đề về nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự
2. Hệ thống văn bản hướng dẫn mới nhất về công tác tổ chức hành chính, quản lý công sở
3. Hệ thống văn bản hướng dẫn mới nhất về công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ, công chức.

Luật hành chính-- Pháp lệnh cán bộ công chức -- Việt Nam; Quản lý-- Quản lý nhân sự-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11C
Sai Gon Campus
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 352.600


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH