Luật doanh nghiệp - Qui định mới về tài chính và công ty cổ phần.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.07 Commercial law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 688 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


1. Các qui định mới về quản lý tài chính DN
2. Các qui định về đổi mới, sắp xếp lại, chuyển đổi DN
3. Các qui định mới về công ty cổ phần
4. Các qui định hướng dẫn thi hành luật DN.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.070


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH