Giáo trình vi xử lý và cấu trúc máy tính
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007,

Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về vi xử lý và máy tính
Chương 2: Họ vi xử lý 80x86 của Intel
Chương 3: Lập trình hợp ngữ
Chương 4: Bộ nhớ và hệ thống lưu trữ
Chương 5: Và, ra dữ liệu
Chương 6: Ngắt và xử lý ngắt
Chương 7: Các thiết bị ngoại vi thông dụng.

Bộ điều khiển điện tử-- Cấu trúc máy tính-- Electronic controllers-- Vi xử lý-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.165


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH