Kiểm toán
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2007, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 694 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan và kiểm toán độc lập
Chương 2: Môi trường kiểm toán
Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ
Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán
Chương 5: Bằng chứng kiểm toán
Chương 6: Kiểm toán trong môi trường tin học
Chương 7: Hoàn thành kiểm toán
Chương 8: Kiểm toán tiền
Chương 9: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng
Chương 10: kiểm toán hàng tồn kho và gía vốn hàng bán
Chương 11: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao
Chương 12: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Chương 13: Kiểm toán thu nhập và chi phí
Chương 14: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán
Chương 15: Kiểm toán nội bộ
Chương 16: Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.450


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH