Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 001.42 Research methods

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2008,

Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: khoa học
Chương 2: Đại cương về nghiên cứu khoa học
Chương 3: Trình tự logic về nghiên cứu khoa học
Chương 4: Thu thập và xử lý thông tin
Chương 5: Trình bày luận điểm khoa học
Chương 6: Tổ chức thực hiện đề tài
Chương 7: Đạo đức khoa học
Chương 8: Đánh giá nghiên cứu khoa học.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1 A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 001.420


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH