Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm : Ban hành kèm theo Quyết định số 3809QĐ-BYT ngày 27082019
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.1 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học, 2019,

Mô tả vật lý: 355tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Dược lâm sàng-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH