Chuyên ngành cơ khí = Fachkunde metall
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.8 Machine engineering

Thông tin xuất bản: TP. HCM :Trẻ, 2013, Xuất bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 624tr. ; , cm

Ngôn ngữ:


Cơ khí-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH