Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH , 2021, 1

Mô tả vật lý: 132tr.

Ngôn ngữ:


Nhân viên -- Đào tạo; Quản lý nhân sự-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH