Quản trị dự án
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH , 2021, 1

Mô tả vật lý: 132tr.

Ngôn ngữ:

ID: 192621
Quản trị dự án
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH