Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 172 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng
Chương 2: Nguyên lý tính toán kết cấu nhà cao tầng
Chương 3: Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ phẳng
Chương 4:Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ không gian
Chương 5: Kiển tra ổn định tổng thể ngôi nhà
Chương 6: Nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo kết cấu chịu lực.

Nhà cao tầng -- Kết cấu bê tông

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH