Thực hành chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.287 Maintenance and repair

Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH , 2021, 1

Mô tả vật lý: 188tr.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH