Nhập môn ngành Kỹ thuật cơ khí
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.8 Machine engineering

Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH , 2021, 1

Mô tả vật lý: 120tr.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH