Hướng dẫn kỹ thuật kỹ thuật biên dịch Anh-Việt Việt-Anh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Văn Hóa Sài Gòn, 2007, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Unit 1: Landscape
Unit 2: Diệu Linh
Unit 3: The Thorn Birds
Unit 4: Communication
Unit 5: Đình làng Việt Nam
Unit 6: Environmental Problem: Garbage and Dust
Unit 7: Cultures are different
Unit 8: Original man came from the sea
UNit 9: Small world
Unit 10: Report: Infomation Services, Fashion Design, Jolt, World Book Day
Unit 11: British Cinema
Unit 12: The Panda 's Last Chance
Unit 13: Undergound Cities
Unit 14: Genetically Modified Food
Unit 15: Novels in English
Unit 16: Space Travel and Health
Unit 17: Dogs: A love story
Unit 18: Endless Love
Unit 19: Slave of the Screen
Unit 20: English Poems
Unit 21: Sunday Morning at Granny 's
Unit 22: Christmas
Unit 23: Virtual Reality
Unit 24: Snake and Man.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH