Beginning TOEIC Test-taking Skills very Easy Toeic
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 2008, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Unit 1: Present Tense
Unit 2: Past Tense
Unit 3: Gerunds / Infinitives
Unit 4: Subject -Verb Agreement
Unit 5: Auxiliaries
Unit 6: Relative pronouns
Unit 7: Nouns / Pronoun
Unit 8: Adjectives / Adverbs
Unit 9: Comparisons
Unit 10: Conjunctions
Unit 11: Modifiers
Unit 12: Negation
Pratice Test.

Toeic-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH