Giáo trình vật liệu bán dẫn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phan Quốc Phô, Phùng Hồ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 537.622 Semiconductivity

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008

Mô tả vật lý: 390 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 19275


   - Chương 1: Cấu trúc tinh thể

   - Chương 2: Những khái niệm, tính chất, đặc trưng cơ bản của vật liệu bán dẫn

   - Chương 3: Phân loại vật liệu bán dẫn

   - Chương 4: Công nghệ nuôi đơn tinh thể

   - Chương 5: Các phương pháp xác định thông số của chất bán dẫn

   - Chương 6: Các bán dẫn nguyên tố

   - Chương 7: Bán dẫn hợp chất A3B5

   - Chương 8: Bán dẫn hợp chất A2B4

   - Chương 9: Các bán dẫn hợp chất vô cơ khác

   - Chương 10: Bán dẫn hợp chất hữu cơ

   - Chương 11: Bán dẫn vô định hình

   - Chương 12: Bán dẫn thấp chiều.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
18C
Sai Gon Campus
5G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 537.622
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH