Long man preperation Series for the TOEIC test : Intermediate Courses
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 462 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. Picture
2. Question-Response
3. Short conversation
4. Short talks
5. Incomplete sentences
6. Error recognition
7. Reading comprehension.

Toeic-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH