Tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.015 Domestic relations (Family law)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 19295
 *Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 06 năm 2000 của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 *Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 *Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 07 năm 2006 của chính phủ sử a đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
1. Luật gia đình
  - Việt Nam; Luật hôn nhân
  - Việt Nam1. Luật gia đình
  - Việt Nam
2. Luật hôn nhân
  - Việt Nam
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.015


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH