Cơ học đất
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Bản chất và tính chất vật lý của đất
Chương 2: Các tính chất cơ học của đất
Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất
Chương 4: Dự tính độ lún của nền đất
Chương 5: Sức chịu tải của nền đất
Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn
Chương 7: Ổn định bờ dốc.

Cơ học đất-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH