Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 343.036 Revenue law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 169 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


1. Luật của quốc hội nước CHXHCNVN số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Nghị định số 24/2007/TT-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23-11-2007 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 24/2007/NĐ- Cp ngay 14 thang 02 năm 2007 của chính phủ quy địng chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.036


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH