Redegebilde oder Zufallsstreuung? Zu der Diskussion zwischen der Phonometrie und der Göttinger Slavistik über die Problematik der Zeit- und Melodiegestalt der Rede

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Irmgard Mahnken

Ngôn ngữ: ger

ISBN-13: 978-3954794263

Ký hiệu phân loại: 414 Phonology and phonetics of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1962

Mô tả vật lý: 1 online resource (121 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 193046

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH