Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.72 Surveying and design

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2007,

Mô tả vật lý: 389 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tiêu chuẩn lựa chọn và các loại hình của nút giao thông khác mức
Chương 2: Tính toán và lựa chọn các thông số kỹ thuật thiết kế nút giao thông khác mức
Chương 3: Thiết lập các đường nối nhánh rẻ trong nút giao thông khác mức
Chương 4: Tính toán và thiết kế nút giao thông khác mức dạng hoa thị hoàn chỉnh cho rẻ gián tiếp
Chương 5: Tính toán và thiết kế nút giao thông khác mức dạng vòng xuyến
Chương 6: Tính toán và thiết kế nút giao thông khác mức dạng hình thoi cho rẻ trực tiếp và bán trưcï tiếp
Chương 7: Tính toán thiết kế ngã ba giao nhau khac mức trên cơ sở các yếu tố của nút giao thông hoa thị
Chương 8: Tính toán thiết kế ngã ba giao nhau khac mức trên cơ sở các yếu tố của nút giao thông vòng xuyến
Chương 9: Tính toán thiết kế ngã ba giao nhau khác mức dạng chữ T cho rẻ trái trực tiếp
Chương 10: Giao thông và phân tích hiệu quả linh tế xây dựng nts giao thông khác mức.

Nút giao thông -- Tính toán và thiết kế

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.720


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH