Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn Bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2007,

Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu ăn mòn và biện pháp chống ăn mòn cho bêtông và bêtông cốt thép
Chương 2: vật liệu xây dựng - đối tượng bị ăn mòn
Chương 3: Ăn mòn và chống ăn mòn bêtông và bêtông cốt thép trong môi trừơng biển
Chương 4: Biện pháp bảo vệ kết cấu bêtông và bêtông cốt théo chống ăn mòn.

Bê tông và bê tông cốt thép -- Chống ăn mòn; Vậ liệu xây dựng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH