Giáo trình kỹ thuật điện
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007,

Mô tả vật lý: 244 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1: Mạch điện
Phần 2: may điện và bộ biến đổi
Phần 3: Cung cấp điện.

Kỹ thuật điện-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH