Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXCVN 356 - 2005. Tập 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2007,

Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Bê tông cố thép, Cấu kiện -- Tính toán ; Tiêu chuẩn TCXCVN 356 - 2005

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH