Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời hậu kỳ WTO

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.4

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2008,

Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Dịch vụ--Việt Nam--Thời kỳ hậu WTO,

DÃY KỆ
8B
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 338.4
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH