Các quy định về đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 342.068 Officials and employees

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Công chức -- Đào tạo ; Việt Nam; Việt Nam -- Công chức và viên chức ; Đào tạo

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Sai Gon Campus
4B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 342.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH