Quản trị Marketing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2008, Tái bản lần thứ 3

Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:   - Chương 1: Tổng quan về quản trị Marketing

   - Chương 2: Hoạch định chiến lược Marketing

   - Chương 3: Các chiến lược marketing cạnh tranh

   - Chương 4: Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu marketing

   - Chương 5: Phân tích môi trường marketing

   - Chương 6: Thị trường tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng

   - Chương 7: Thị trường tổ chức và hành vi mua của khách hành tổ chức

   - Chương 8: Lựa chọn thịt rường mục tiêu

   - Chương 9: Hoạch định chính sách sản phẩm

   - Chương 10: Thiết kế chiến lược và chính sách định giá

   - Chương 11: Thiết kế và quản trị kênh phân phối

   - Chương 12: Thiết kế truyền thông và cổ động

   - Chương 13: Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động Marketing.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH