Giáo trình khoa học quản lý

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Nguyễn Đức Lợi

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.001 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính, 2008

Mô tả vật lý: 257 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 19358


   - Chương 1: Bản chất đối tượng và phương pháp nghiên cứu của khoa học quản lý

   - Chương 2: Vận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý

   - Chương 3: Vận dụng quy luật và hệ thống nguyên tắc quản lý

   - Chương 4: Phương pháp quản lý

   - Chương 5: Chức năng và cơ cấu tổ chức quản lý

   - Chương 6: Cán bộ quản lý

   - Chương 7: Thông tin và quyết định quản lý.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.001
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH