600 essential words for the toeic test : test of english for international communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lin Lougheed, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 2007, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 325 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Lessons 1-5: General business
Lessons 6-10: Office issues
Lessons 11-15: Personnel
Lessons 16-20: Purchasing
Lessons 21-25: Financing and budgeting
Lessons 26-30: Management issues
Lessons 31-35: Restaurants and events
Lessons 36-40: Travel
Lessons 41-45: Entertaiment
Lessons 46-50: Health.

Toeic-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH