Kiểm toán : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007,

Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và kế toán báo cáo tài chính
Chương 2: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
Chương 3: Kế hoạch kiểm toán
Chương 4: Tìm kiếm bằng chứng kiểm toán
Chương 5: Kiểm toán chu kỳ doanh thu và các tài khoản liên quan.

Kiểm toán-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH