Lý thuyết chuyên môn nghề tiện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 671.53

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 268 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1: Dao tiện
Chương 2: Các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt
Chương 3: Độ chính xác gia công và năng suất lao động
Chương 4: Lý thuyết chung về công nghệ chế tạo
Chương 5: Tiện ngoài
Chương 6: Gia công mặt trụ trong
Chương 7: Gia công mặt côn
Chương 8: Gia công ren đơn giản
Chương 9: Tiện ren phức tạp
Chương 10: Tiện ren truyền động
Chương 11: Gia công mặt định hình và trang trí bề mặt
Chương 12: Tiện lệch tâm- cách thiết kế quy trình công nghệ
Chương 13: Cấu tạo chung của máy tiện và các phụ tùng kèm theo của máy tiện
Chương 14: Máy tiện vạn năng 1K62.

Gia công kim loại ; Tiện; Nghề tiện;

DÃY KỆ
29A
Thư viện AB
10D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 671.530
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH