Giáo trình Microsoft Excel 2007

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải, 2008

Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 19398


   - Chương 1: Các khái niện cơ bản trong excel

   - Chương 2: Thao tác định dạng

   - Chương 3: Thao tác dữ liện

   - Chương 4: Cac ham cơ bản

   - Chương 5: các ham cấu trúc điều khiển

   - Chương 6: Cơ sơ dữ liệu trên bàn tính

   - Chương 7: Data table

   - Chương 8: In ấn

   - Chương 9: Vẽ biểu đồ.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
1I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.369
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH