Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET . Tập 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Điều khiển thông dụng.
2. Điều khiển truy cập dữ liệu.
3. Điều khiển hiển thị dữ liệu.
4. Điều khiển kiểm tra hợp lệ.
5. Xây dựng trang tin.
6. Triển khai ứng dụng
7. Câu hỏi trắc nghiệm..

ASP.Net (Ngôn ngữ lập trình web)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 8
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
1I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.276


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH