Cách sử dụng ngôn ngữ ma trận trong lý thuyết tính hệ thanh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 620.1

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1: Ma trận nội lực trong hệ tĩnh định chịu tải trọng bất động
Chương 2: ma trận ảnh hưởng của nội lực trong hệ tĩnh định chịu tải trọng di động
Chương 3: Ma trận chuyển vị trong hệ thanh đàn hồi tuyến tính
Chương 4: Cách tính hệ siêu tĩnh theo phương pháp lực
Chương 5: Cách tính hệ thanh siêu động theo phương pháp chuyển vị
Chương 6: Cách tính hệ thanh theo phương pháp sử dụng ma trận.

Hệ thanh ; Ngôn ngữ ma trận;

DÃY KỆ
21B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7D
*Ký hiệu xếp giá:  620.100
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn