Thiết kế thành phần bê tông
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 232 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Bêtông và những vật liệu để chế tạo hỗn hợp bêtông
CHương 2: Phụ gia dùng cho bêtông
Chương 3: Chọn thành phần bêtông
Chương 4: Thiết kế thành phần bêtông nặng - những vấn đề chung
Chương 5: Tính toán thành phần bêtông nặng
Chương 6: Tính toán thành phần bêtông cắt
Chương 7: Kiêm tra bằng thực nghiệm và hiệu chỉnh thành phần bêtông.

Bê tông-- Bê tông -- Phân tích; Bê tông -- Phụ gia dùng cho Bê tông; Xây dựng -- Vật liệu bê tông

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH