Thiết kế Game trong 3DS Max

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 006.6

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Phương Đông, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 335 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


3DS Max-- Công nghệ 3D -- Game

DÃY KỆ
3A
Thư viện AB
2F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 006.600
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn