Giáo trình đại cương về xã hội học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2008,

Mô tả vật lý: 247 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Sơ lược lịch sử xã hội học
Chương 2: Đối tượng, phương pháp, chức năng của xã hội học
Chương 3: Xã hội học về cơ cấu xã hội
Chương 4: Văn hoá xã hội
Chương 5: Xã hội hoá
Chương 6: Trật tự xã hội và kiểm soát xã hội
Chhương 7: Phương pháp điều tra xã hội học.

Xã hội học-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH