Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn kế toán doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.59707 Private law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Kế toán doanh nghiệp (Luật) -- Việt Nam; Luật doanh nghiệp -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.070


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH