Imperial Lyric New Poetry and New Subjects in Early Modern Spain

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leah Middlebrook

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 027103517X (cloth : alk. paper)

ISBN: 0271035188 (pbk. : alk. paper)

ISBN-10: 0271052562

ISBN: 9780271035178 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780271035185 (pbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-0271052564

Ký hiệu phân loại: 861.0440903 Spanish poetry

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 197 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194388

"Examines poetry and ideology in Early Modern Spain. Includes eight representative Peninsular writers and one poet from the Americas to demonstrate the shifting ideologies of the self, language and the state that mark watersheds for European and American modernity"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH