Green Alternatives and National Energy Strategy The Facts behind the Headlines

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip G Gallman

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1421401975 (hardcover : alk. paper)

ISBN-10: 1421402467

ISBN: 9781421401973 (hardcover : alk. paper)

ISBN-13: 978-1421402468

Ký hiệu phân loại: 333.790973 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xx, 180 p.) : , ill., maps ;

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194425

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH