All That Divides Us Poems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elinor Benedict

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0874212952 (alk. paper)

ISBN-10: 0874213339

ISBN: 0874214068 (pbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-0874213331

ISBN-13: 978-0874214062

Ký hiệu phân loại: 811.54 American poetry in English

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2000

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 67 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194544

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH