Đại số tuyến tính và hình học giải tích
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.14 Algebra and analytic geometry

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2007,

Mô tả vật lý: 248 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tập hợp và quan hệ
Chương 2: Số Phức, Đa thức và phân thức hữu tỷ
Chương 3: Không gian vectơ
Chương 4: Ma trận, Định thức và hệ phương trình tuyến tính
Chương 5: Phếp biến đổi tuyến tính
Chương 6: Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương
Chương 7: Hình học giải tích.

Đại số tuyến tính-- Hình học giải tích-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 512.140


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH