La gloire et la faute Essai psychanalytique sur le conflit entre narcissisme et culpabilité
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  2760513998


Thông tin xuất bản: Quebec (Quebec), Canada :Presses de l'Universite du Quebec, 2006,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 182 p.)

Ngôn ngữ:


Conflict (Psychology)
  - Ego-ideal.
  - Guilt.
  - Narcissism.
  - Superego.
  - Electronic books.
  - local
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH